top of page
Økonomi

Investeringen i et Smart Hjem gir økonomisk avkastning.

Et Smart Hjem vil i noen tilfeller koste mer enn en tradisjonell elektroinstallasjon. Til gjengjeld får man økt fleksibilitet, komfort, trygghet og energiøkonomisering. Vi tør å påstå at den økte livskvaliteten som kommer med et Smart Hjem forsvarer merkostnaden, og at den tradisjonelle elektroinstallasjonen hører til i historiebøkene sammen med de første mobiltelefonene.

Beregninger viser at etter rundt 5 år har man spart inn igjen merinvesteringen gjennom reduserte strømutgifter. I tillegg vil boliger med en Smart Hjem-løsning fremstå som mer attraktive ved et videresalg, og derav gi en positiv verdieffekt på boligen.

Teknologi

Smart Hjem fra function er basert på KNX-standarden. KNX er uavhengig av bygningstype den ledende standardenfor bygningsautomatikk på verdensbasis.

Over 400 ulike produsenter fordelt på 38 land står bak det totale tilbudet av KNX-produkter, og antallet av produsenter og produkter er stadig økende. I motsetning til proprietære løsninger hvor man låses mot en enkelt aktør, har man stor trygghet ved valg av KNX. Den åpne standarden gjør deg uavhengig av enkeltaktører og fleksibiliteten ved fremtidige endringer eller utbygginger er tilnærmet ubegrenset. 

De aller fleste elektroentreprenører i Norge har god kunnskap om KNX, og du vil alltid finne en samarbeidspartner med den nødvendige kompetansen.

KNX-produktene kommuniserer via en totrådet busskabel og ved installasjon i din bolig programmeres hvert enkelt produkt til å tilfredsstille dine behov og ønsker.

Om Smart Hjem

Når man bygger nytt hus eller gjennomfører større oppgraderinger,kan man bli overveldet over alle valg som må tas. 

En av mange viktige beslutninger omhandler den elektriske installasjonen. På samme måte som mobiltelefonens utvikling til dagens smarttelefoner, har det skjedd mye fra 1900-tallets tradisjonelle elektroinstallasjoner til 2000-tallets smarte hjem.

Med et Smart Hjem får man et hjem med økt komfort og trygghet, samtidig som energiforbruket og strømregningen går ned.

Les mer om de ulike funksjonene i et Smart Hjem her
Finn de ulike Smart Hjem-pakkene her
bottom of page